Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

      Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đẳng cấp, luôn thấu hiểu rằng khách hàng mong đợi chúng tôi cung cấp dịch vụ an toàn, đúng hẹn và tin cậy, Vượt qua mong đợi của khách hàng đem lại sự thành công cho chúng tôi. Mọi hành động và kế hoạch của chúng tôi xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn giữ cam kết và uy tín của mình.

 

TÍNH CHÍNH TRỰC

       Chúng tôi kinh doanh dựa trên sự chính trực, đạo đức, niềm đam mê và trách nhiệm.

 

CON NGƯỜI

      Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kỷ luật nhưng sáng tạo, tập trung nâng cao kỹ năng và đánh giá cao sự đóng góp của nhân viên trong sự thành công của công ty. Nhân viên chúng tôi đem lại cho khách hàng cảm nhận về dịch vụ, về sự chuyên nghiệp , thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

CÔNG NGHỆ

        Luôn chủ động áp dụng công nghệ mới góp phần nâng cao hiệu quả và sự thuận tiện cho khách hàng. Lấy sự khác biệt trong chất lượng phục vụ làm uy tín với đối tác cũng như khách hàng. Cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất để hài lòng quý khách, cam kết bảo vệ môi trường, hướng đến những hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội và con người.

- “Tập thể đoàn kết” tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp

- “Tận tâm - uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác

- “Chính xác và kịp thời” là trách hiệm tạo nên thương hiệu

- “ Phát triển – bền vững” là mục tiêu 

- “ Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa” là giá trí cốt lõi của doanh nghiệp

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

- Xác định chính xác nhu cầu, đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng;

- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi cam kết;

Cung cấp đa dạng các loại hình giao nhân vận chuyển và các dịch vụ liên quan theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế;

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao để đáp ứng xu thế phát triển của ngành Logistics;

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Lấy Uy tín công ty và chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đội ngũ chuyên nghiệp, đoàn kết, tận tâm phục vụ khách hàng là lực lượng nồng cốt để phát triển ổn định và bền vững.